Privacy Information

We use cookies to show external content, personalize your experience, to be able to offer functions for social media and to analyze access to our website. By doing so, some of the data about your use of our website may be shared with our external partners. Our partners may combine this information with other data that you have provided to them or that they have collected as part of your use of the services.

You can either agree to accept the usage of all those external services and the respective use of cookies or just accept compulsory cookies which are required to ensure the basic functionalities of this website. Regard, that some pages of this website may not be displayed properly when chosing the later option.

Accept all
Accept necessary cookies only
EN | DE | RU | CN | HU | CZ | RO

Pokyny pro uživatele

Veškeré informace, dokumenty, materiály a služby jsou poskytovány v současném stavu bez jakékoliv záruky. Společnost Kolarz Leuchten, dále jen „Provozovatel“, odmítá jakékoliv záruky, včetně jak výslovných, tak také nevyslovených, avšak neomezeně na nevyslovené záruky vzhledem k prodejnosti na trhu a vhodnosti pro určitý účel. Provozovatel a jeho pracovníci v žádném případě neručí za mimořádné, nepřímé nebo následné škody, příp. za škody z důvodu ztráty schopnosti odpovědnosti, ztráty dat nebo ušlých zisků, které vzniknou na základě nebo ve spojení s dokumenty, materiály, publikacemi nebo informacemi na webové stránce, nezávisle na to tom, jestli se tak stane na základě smlouvy, na základě nedbalosti nebo na základě nedovoleného jednání.

 

Pokud není výslovně uvedeno jinak, nesou veškeré riziko, co se týče způsobilosti a správnosti informací na webové stránce a v materiálech, publikacích a dokumentech, uživatelé. Není možno vyloučit, že webová stránka, materiály, publikace a dokumenty obsahují technické nepřesnosti a typografické chyby. Provozovatel neodpovídá za takové nepřesnosti, chyby nebo vynechávky na webové stránce, v materiálech, publikacích a v jakýchkoliv jiných s tím souvisejících dokumentech.

 

Provozovatel si vyhrazuje právo provádět změny na webové stránce, v informacích, dokumentech, publikacích, cenách, technických údajích, paletě výrobků a jakémkoliv jiném druhu informací nebo materiálů na webové stránce kdykoliv a bez předchozího oznámení.

 

Webová stránka obsahuje odkazy na stránky třetích stran, které Provozovatel nekontroluje, a Provozovatel není ani zodpovědný za obsahy na těchto stránkách, ani za odkazy nacházející se na těchto stránkách nebo za jakékoliv změny nebo aktualizace na těchto stránkách. Provozovatel uvádí tyto odkazy pouze z důvodu komfortnosti pro uživatele. Skutečnost, že se tyto odkazy objevují na webové stránce Provozovatele, neznamená, že Provozovatel doporučuje obsah stránek těchto třetích poskytovatelů, ani za něj nepřebírá odpovědnost.

 

Pokud není výslovně uvedeno jinak, je zakázáno softwarový kód použitý pro výstavbu této webové stránky (HTML, Javascript, Java, Php atd.) nebo obsahy a informace zveřejněné na této webové stránce (texty, obrazový materiál, animace, dema atd.) komerčně ani nekomerčně zhodnocovat, kopírovat, šířit, pronajímat, zapůjčovat nebo jiným způsobem zpřístupňovat třetím osobám, ani ne formou jejich výňatků.

 

Upozornění právní ochrany dat týkající se "getClicky": Tato webová stránka používá statistickou službu getClicky pro analýzu webu. Vyhotovené informace o vašem použití této webové stránky se včetně vaší IP adresy přenesou na třetí server a tam jsou uloženy za účelem možnosti vyhodnocení používání této webové stránky. Uložené informace jsou přístupné pouze Provozovateli a příslušným technickým poskytovatelům, vyhodnocení dat probíhá výhradně interně za účelem zachování a zlepšení provozu této webové stránky a s tím spojených servisních služeb. S daty je samozřejmě zacházeno důvěrně a nejsou předávána třetím osobám.

Handwerkskunst aus Europa

KOLARZ Online Shop

Leuchten, Spiegel, Gläser, Vasen.


ZUM ONLINE SHOP
© KOLARZ GmbH | Impressum | Pokyny pro uživatele | Všeobecné obchodní podmínky | Privacy Policy